Mk 6, 7-13

W dzisiejszej Ewangelii Dwunastu zostaje posłanych do ludzi potrzebujących – nie tylko Dobrej Nowiny, Słowa Życia, ale także uzdrowienia ciała i serca. Posyła ich i prosi, żeby nie brali nic na drogę – żeby zaufali i pozwolili się prowadzić Bożej mocy. Bycie posłanym to nie zadanie dla wybranych. Każdy z nas z osobna i wszyscy jako wspólnota jesteśmy rozesłani przez Jezusa do głoszenia Ewangelii. Zastanów się, jak możesz realizować to wezwanie Pana w życiu codziennym? Co możesz zrobić, aby pokazywać oblicze Kochającego Boga w swoim najbliższym otoczeniu? Proś dzisiaj o otwarte, gotowe do ewangelizacji i pełne miłosierdzia serce! ????