Zaczynamy wielkie odliczanie do tegorocznych Diecezjalnych Dni Młodych! 🙂 W tym roku Diakonia Ewangelizacji, odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu, podejmie posługę w ramach Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Krańce Dz 1,8”. Dlatego też oficjalnie OGŁASZAMY ALARM! ALARM MODLITEWNY! 🙂

Zapraszamy Cię, abyś w nadchodzącym tygodniu „poszła (poszedł) za Krańce” – za to dzieło ewangelizacyjne oraz za całą inicjatywę DDM. Ofiaruj w tej intencji Eucharystię w nadchodzącym tygodniu – jest to już bezpośredni czas przygotowań, bardzo gorący! Omódlmy to wydarzenie i prośmy Pana, aby Jego chwała objawiała się we wszystkich podejmowanych w następny weekend działaniach. 🙂

Zatem… ZA KRAŃCE! 🙂