Mk 5, 21-43

Jezus nad jeziorem Genezaret czyni znaki potwierdzające Jego godność Mesjańską i Boską. Przezwycięża wszelkie prawne uwarunkowania dotyczące czystości rytualnej, gdyż daje się dotknąć nieczystej kobiecie i sam dotyka zmarłego ciała dziewczynki. Uzdrawiając i wskrzeszając, jawi się jako Lekarz i Dawca życia. Wydobywa z anonimowego tłumu konkretne osoby, z którymi wchodzi w dialog. Wypowiedzi i działanie Jezusa budzą niezrozumienie wśród Jego uczniów i otaczających Go tłumów. Spośród tłumów Jezus wybiera wąskie grono swych świadków, którzy są zaproszeni do głębszego spojrzenia na słowa i czyny Mistrza z Nazaretu. Czy tak jak Jezus potrafisz pochylać się nad cierpiącymi i nieść Boże życie wszędzie tam, gdzie panuje smutek i śmierć?