Łk 1,57-66.80

W dzisiejszej Ewangelii możemy usłyszeć o narodzeniu Jana Chrzciciela i o tym, jakie znaki towarzyszyły temu wydarzeniu. Zwróćmy dzisiaj uwagę na Zachariasza, który wbrew zwyczajom i opinii innych zdecydował, aby dać swojemu synowi na imię Jan. Może nam się wydawać, że była to mało istotna sprawa, ale w ten sposób pokazał on swoją wierność wobec Bożego planu. Nie musiał długo czekać, aby przekonać się, że było warto, bo zaraz po tym mógł znowu mówić. Czy jesteś wierny Bożym planom? Czy potrafisz przeciwstawić się opinii innych, aby pełnić wolę Pana? Czy ufasz Mu na tyle, aby zrobić wszystko, o cokolwiek Cię poprosi?