Mk 3, 20-35

Jezus nie był postacią neutralną. Niemal nikt nie pozostawał obojętny, kiedy Go spotykał. Jezus przebywa w domu Piotra w Kafarnaum. Nie miał nawet czasu na posiłek, ponieważ tłum cisnął się zewsząd, by Go słuchać, doznawać uzdrowienia, być w Jego bliskości. Z drugiej strony uczeni w Piśmie przypisują mu ciemne moce i współpracę z szatanem. Jaki jest Twój stosunek do Jezusa? Czy nie jesteś człowiekiem zazdrosnym lub zawistnym? Co leży u źródeł Twojej zazdrości?