Mk 2,23-28
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia faryzeuszom sens przeżywania Szabatu. Z Jego ust padają znamienne słowa: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu». Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób Ty podchodzisz do świętowania niedzieli czy zachowywania postu? Czy czynisz to z przymusu, a może tylko z przyzwyczajenia? A może po prostu chcesz być posłuszny Bogu, ale nie dostrzegasz w tym głębszego sensu? Spróbuj przeżyć dzisiejszą niedzielę ze świadomością, że została ona stworzona dla Ciebie! Nie tylko po to, żebyś mógł odpocząć, ale przede wszystim, żebyś mógł zbliżyć się w tym dniu jeszcze bardziej niż zwykle do Twojego Ojca.