J 15, 26-27; 16, 12-15

Podczas ostatniej Paschy, na którą Jezus zaprosił swoich uczniów, po zapowiedzi odejścia, zaczął wyjaśniać, w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego w życiu wszystkich, którzy w Niego uwierzyli i uwierzą w przyszłości. Jezus zaznacza jednak, że sami uczniowie nie będą mogli zrozumieć prawdy ostatnich trzech lat i najbliższych dni. Prawdy głoszonej przez Jezusa nie mogli do końca zaakceptować arcykapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie. Uczniowie tę naukę „udźwigną” dopiero po napełnieniu Duchem Świętym, lecz wcześniej zostaną poddani próbie zachowania prawdy o rozpoznanym Synu Bożym, kiedy On zostanie aresztowany, a potem zabity. Czy Ty prosisz Ducha Prawdy, aby wprowadził Cię w całą prawdę? Czy pragniesz rozumieć to, co się dzieje w Twoim życiu? A przede wszystkim – czy wielbisz za to Syna Bożego?