J 20, 19-31

To znamienne, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu pokazywał swym uczniom, aby uwierzyli, ręce i bok – ślady po gwoździach i po włóczni. Może myślał, że nie wystarczy im tylko zobaczenie Jego twarzy i obawiał się, że widząc Go zmartwychwstałego, ale bez ran, pomyślą, że Jego męka i śmierć przyśniły im się? W każdym razie na pewno chciał, aby uczniowie nigdy nie zapomnieli, że do zmartwychwstania prowadzi cierpienie i śmierć. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie jest do oglądania, ale do doświadczenia.