Mt 4, 12-17

Niedzielna Ewangelia ukazuje nam scenę, w której Jezus powołuje pierwszych apostołów słowami: ,,Pójdźcie za mną, a ja uczynię Was rybakami ludzi”. Szymon Piotr i Andrzej, mimo że nie znali Jezusa, zostawili wszystko, co mieli, i poszli za Nim. Swoją postawą pokazali ogromne zaufanie oraz oddanie wobec Chrystusa. Następnie Jezus powołał Jakuba i Jana oraz pozostałych ośmiu apostołów. Razem z nimi Jezus obchodził całą Galileę i nauczał, głosząc Ewangelię o królestwie oraz dokonywał wielu cudów. Pan Jezus nie powołuje uzdolnionych, lecz uzdalnia powołanych. Apostołowie byli prostymi ludźmi, a mimo to zostali wybrani na pierwszych świadków cudów Chrystusa. Dopiero ich obecność przy Nauczycielu, słuchanie Jego kazań czy bycie naocznymi świadkami Jego uzdrowień chorych i cierpiących, ,,uzdolniło” ich do tego, aby iść i głosić. Piotr, Andrzej, Jakub, Jan z prostych rybaków stali się łowcami dusz, misjonarzami prawdy, przewodnikami na drodze zbawienia. Tak dzieje się z każdym powołanym przez Boga. Ta Ewangelia pokazuje nam, że my również, będąc zwykłymi, prostymi ludźmi, zostajemy wezwani do służby Bogu w wielu cudownych dziedzinach naszego życia. Musimy tylko otworzyć nasze serca na Jego wołanie, a On uzdolni nas nawet w naszych największych słabościach, abyśmy mieli moc mówienia światu o Bożej Miłości.