Łk 2, 16-21

Pasterze wyruszyli w drogę, by znaleźć Maryję, Józefa i małego Jezusa. Droga pewnie nie była łatwa i krótka, ale udaje im się dotrzeć do celu. Początek Nowego Roku jest dla nas okazją na podsumowanie tego czasu, który za nami, i przyjęcie postanowień odnośnie tego, co przed nami. Czy szukam Boga w swojej codzienności? Czy wyruszam w tę drogę codziennie od nowa? Słowa ,,Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała w swoim sercu” mówią nam o tym, że Maryja założyła sobie w sercu duchowy pamiętnik. Z nikim nie dzieliła się tymi wydarzeniami. To sprawa między Nią a Bogiem. Może teraz jest dobry czas, żeby też mieć duchowy pamiętnik, by właśnie tam było moje osobiste spotkanie z Bogiem. Bez tajemnic. Na koniec pasterze dają nam wskazówkę, by w Nowym Roku nie zapominać o uwielbianiu Boga w każdym momencie i dziękowaniu Mu za wszystko, co się wydarzy.