J 1, 1-5. 9-14
Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do rozważenia tego, z czym wiąże się tajemnica Narodzenia Jezusa Chrystusa i jakie konsekwencje dla naszego życia miało przynieść Jego przyjście. We fragmencie ,,Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas” został ukazany wyjątkowy moment, w którym Bóg zesłał na świat Jezusa (Słowo).
Ta Boska Osoba, jaką jest Słowo, przyjęła ludzką naturę w taki sposób, że nie przestając być Bogiem, stała się człowiekiem, upodabniając się do nas samych.
Pan Jezus we wszystkich chwilach swojego życia, także jako dziecko w betlejemskim żłobku, pozwala nam poznać dobroć, miłosierdzie i wielkość Boga.
Jak czytamy w Ewangelii – nie wszyscy uwierzyli w Jego przyjście, my natomiast, którzy uwierzyliśmy i przyjęliśmy Go do swojego serca, staliśmy się dziećmi Bożymi. Możliwość stania się dzieckiem Bożym jest ogromną łaską, którą otrzymaliśmy dzięki Bożej miłości wobec każdego nas. Musimy jednak pamiętać o pielęgnowaniu tej wyjątkowej relacji, codziennej modlitwie i przyjmowaniu sakramentów.
Niech narodzenie Jezusa będzie czasem radości i refleksji nad naszą relacją z Nim.