Łk 17, 5-10

Zwrócili się do Pana. Pierwsza decyzja wypływająca z serca powinna być związana z odwrotem od grzechu, a skierowaniem wzroku na Boga. To natchnienie może motywować do podążania drogą Chrystusa – ,,dodaj nam wiary”. Jezus mówi o tym, jak niewiele wiary, bo tylko ziarnko gorczycy, potrzeba, by robić rzeczy wielkie. Wiara ta jednak musi pochodzić od Boga i być czysta w intencji czynienia dobra w imię Miłości. Chrystus w tym fragmencie zaprzecza ludzkiemu egoizmowi i wzywa do służby, nazwania siebie nicnieznaczącym. Wolność można znaleźć jedynie w Bogu, zatapiając się w niej prawdziwie można znaleźć Tatę, Jego oblicze w sobie czy innych. Nieużyteczny sługa odkrywa, że żyje w obfitości Bożej łaski.