Łk 13, 22-30

W Ewangelii niedzielnej Bóg Ojciec zaprasza wszystkich, aby postępowali Jego drogami, wskazując jednocześnie, że drogi te będą często wymagające i trudne. Nie lękaj się drogowskazów, które daje Ci Pan. Podejmij trud wypełniania ich z radością, wiarą i ufnością, że Ojciec pomoże Ci, udzielając wszystkiego, co pomoże w zbawieniu…