Łk 12, 49-53

Słowa dzisiejszej Ewangelii mogą trochę przerazić. Bóg kojarzy nam się raczej z pokojem i miłością, ale Jezus dziś mówi, że przynosi ogień i rozłam.
Nie oznacza to jednak, że nie jest On tak dobry, jak w to wierzymy. Jezus chce nam tym przekazać, że nie będzie nam łatwo. Spotkamy się z trudnościami i odrzuceniem. Bo gdy jasno będziemy oddzielać w naszym życiu dobro od zła, nie każdemu może się to spodobać i nie każdy się z nami zgodzi. Jednak to codzienny wybór pójścia za Jezusem da nam to prawdziwe poczucie szczęścia i pokoju – mimo trudu na początku.