Łk 9, 51-62

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że chrześcijanin nie może w gniewie podejmować działań. Człowiek wierzący swoim postępowaniem powinien dawać przykład zaparcia się siebie i brania krzyża każdego dnia – dlatego że postępowanie w gniewie zmusza nas do decyzji, których trzeźwo myślący chrześcijan nie podjąłby. Zacznij postępować tak, byś nie musiał żałować, i bierz za wzór słowa Jezusa, który mówi: „Pojdź za mną”.