J 13, 31-33a. 34-35

Jezus, wiedząc, że zaraz wykona największą z Tajemnic, otoczył nas miłością. Wszystko, co robił i co wykonywał, oddał Ojcu, na Jego chwałę, dotrzymując tajemnicy największego z uczynków miłości. Chrystus uczy nas nie tylko oddania, ale też niesamowitego zaufania. Oddał się w ręce Najwyższemu, wypełniając plan Boży. Powierzył największe z przykazań, wzajemną miłość, która pochodzi od Niego samego. Fundamentem ma być Jego miłość i to będzie znak Dzieci Bożych.