Łk 24, 46-53

Jak pięknym doświadczeniem jest spotkać Jezusa. To wielki dar, a jednocześnie ogromne zadanie. Jednak Jezus błogosławi Ci na tej drodze. Uwierz, że dzięki temu możesz naprawdę żyć i być darem dla innych. Sama ta świadomość, że On jest, powinna dodawać Ci sił. Zastanów się dziś, czy łatwo Ci jest być świadkiem Jezusa. Czy masz cierpliwość do osób „trudnych”? Czy żyjesz nadzieją na życie wieczne?