Łk 6, 39-45

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że gdy chcemy nauczać, głosić i przekazywać miłość Bożą dalej, musimy być w tym autentyczni, faktycznie tym żyć. Żyjąc w grzechu i wybierając w wierze tylko to, co łatwe, i to, co nam odpowiada, nie zrodzimy dobrych owoców.
Nie jesteśmy idealni i popełniamy błędy, ale Ty wiesz najlepiej, co w Tobie nie domaga, więc nie zostawiaj tego, tylko staraj się walczyć i proś Boga o pomoc, aby być tym dobrym drzewem i dawać jak najlepsze owoce.