#EWANGELIA

Łk 5, 1-11

Pewnie wiele razy zastanawiałeś się nad tym, co jest w Twoim życiu ważne. Dzisiejsza Ewangelia skłania do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma dla nas Słowo Boże. Tłum cisnął się do Jezusa, aby Go słuchać. A co dzisiaj potrafi zgromadzić prawdziwe tłumy? Wielka wyprzedaż, spotkanie ze znanym artystą czy jakiś skandal. Jak ważne jest dla Ciebie Słowo pochodzące od Twojego Zbawiciela? Czy zabiegasz o to, aby Go słuchać? Jeśli tak, to na ile pokładasz w nim ufność i nadzieje? Na tyle, żeby po pierwszej porażce stwierdzić, że jest ono bez sensu? Czy może tak jak apostołowie, żeby bez względu na okoliczności iść za Jego wezwaniem?