Łk 1, 39-45

Podróż Maryi i gorliwe pragnienie dzielenia się łaską od Boga obrazują, jak Ona niecierpliwie pragnie zanieść Jezusa tym, do których przyszedł. W spotkaniu z Elżbietą możesz dostrzec, że dwie szczęśliwe kobiety cieszą się niesamowicie Darem Boga. Niech w te ostatnie dni adwentowe towarzyszy Ci niecierpliwość na spotkanie przychodzącego Pana, a spotykając się z innymi kontempluj i naśladuj osobę Maryi, która jest wzorem szacunku, wiary i miłości do bliźniego. Jeśli pragniesz nawiedzać innych jak Maryja, zrezygnuj ze swojego egoizmu, z własnej strefy komfortu, ze strachu. Zastanów się, czym dzieliłeś się z innymi w trakcie adwentowego oczekiwania? Co wniosłeś w ich życie? Jak wyglądały Twoje spotkania z innymi ludźmi? Zwróć jeszcze szczególną uwagę na „pozdrowienie Maryi” i pomyśl, z jakim pozdrowieniem zwraca się do Ciebie w tym przedświątecznym czasie? Czego Ci życzy? Jaką myśl podsuwa?