Łk 3, 10-18

W czasie Adwentu o wiele częściej zadajemy sobie pytanie, co zrobić, aby przygotować się na przyjście Pana. Nie ma pewnie jednej dobrej odpowiedzi, bo też każda droga życiowa jest zupełnie inna. Św. Jan Chrzciciel daje nam dzisiaj bardzo dobrą radę: Rób to, co do Ciebie należy, jak najlepiej potrafisz – nic ponad to. W każdej przestrzeni jest miejsce na to, aby stosować w praktyce najważniejsze przykazanie – przykazanie miłości. Czy nie jest to dobry sposób, żeby przygotować się na przyjście Zbawiciela?