Łk 3, 1-6

W pierwszej części dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz chce określić czasy, o jakich pisze. Robi to wymieniając konkretne osoby związane z tym okresem. Pokazuje nam tym, że Bóg przychodzi do życia każdego konkretnego człowieka.
Tylko na to przyjście my też musimy się przygotować. „Wypełnić doliny i zrównać pagórki”, pomyśleć, gdzie w naszym życiu przemawia przez nas egoizm, lenistwo, zło i starać się wypełnić te miejsca miłością i dobrem.
Aby być gotowym, gdy Jezus przyjdzie też konkretnie do Ciebie, do twojego serca!