Łk 21, 25-28. 34-36

Jezus zwraca dziś naszą uwagę na ponowne przyjęcie Syna Człowieczego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to się stanie, jednak dostajemy wskazówki, by być przygotowanym. Należy czuwać i modlić się – tak niewiele, a jednak nie jest to zawsze takie proste. Nawet uczniowie zasnęli, gdy Jezus kazał im czuwać. Musimy więc mieć w sobie prawdziwe chęci i moc Ducha Świętego. Nie bójmy się o nie prosić! Modlitwą i prawdziwym oddaniem jesteśmy w stanie zrobić wiele.