Mk 10, 35-45

Rozwój człowieka to dzisiaj bardzo popularny temat. Coraz częściej prześcigamy się w wymyślaniu sposobów na to, aby stać się lepszym w praktycznie każdej dziedzinie życia. Jest to bardzo ważna kwestia, bo ten, kto nie dąży do pomnażania swoich talentów, przypomina sługę, który zakopuje skarb otrzymany od swojego Pana, powodując u Niego gniew. Pan Jezus zwraca dzisiaj jednak uwagę na bardzo ważną kwestię, którą jest człowiek. Wszystkie nasze działania mają służyć drugiemu człowiekowi. Bo on będzie zawsze ważniejszy od naszej kariery, od naszych ambicji, od zdobytego majątku. Zastanów się dzisiaj, jakie miejsce w Twoim życiu ma Twój brat? Czy rzeczy, nad którymi tak bardzo pracujesz, przybliżają Cię do niego czy oddalają? Czy stawiasz jeszcze potrzeby Twoich najbliższych ponad sukces w pracy czy spełnienie coraz to większych ambicji?