Łk 24, 35-48

Jezus, przychodząc do uczniów, powitał ich słowami „Pokój wam”. Wskazał na to, że sam jest pokojem pośród nich. Uczniowie jednak mimo to byli przestraszeni i dopiero po wyjaśnieniu przez Jezusa, kim jest, ucieszyli się. Ciekawe jest zdumienie ludzi bliskich Chrystusowi – przecież było napisane, że wypełnią się słowa Pisma. Jezus musiał oświecić ich umysły, by to zrozumieli.
Co to oznacza? Że Jezus wspomaga nas na każdym kroku, nie chce dla nas źle. Codziennie pokazuje nam siebie. Do nas należy decyzja, czy prawdziwie uwierzymy.