J 12, 20-33

Jezus został powitany w Jerozolimie przez oczekujących Go mieszkańców miasta, gości świątecznych oraz szerokie grono uczniów. 

Obumarciem ziarna pszenicy, o którym czytamy, jest zbliżająca się zbawiająca śmierć Jezusa Chrystusa; obfitym plonem – wszystkie oczekiwane przez Boga, a potrzebne ludziom skutki śmierci Syna Bożego: przebłaganie, odkupienie, pojednanie, usprawiedliwienie i zbawienie. Jezus wzywa swoich uczniów, aby Go naśladowali w posłuszeństwie Ojcu, aby pod wpływem zagrożenia ze strony przeciwników nie wycofywali się ze służby. Zapowiada wywyższenie Syna Człowieczego, śmierć i zmartwychwstanie. Trzecia zapowiedź wypowiedziana w ostatniej mowie publicznej mówi o tym, że Jego śmierć umożliwi skuteczne połączenie wszystkich wierzących z Bogiem.

Kim dla Ciebie jest Syn Człowieczy? Odrzucasz czy przyjmujesz Jego słowo?