Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144
Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu | Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji

J 12, 20-33

Jezus został powitany w Jerozolimie przez oczekujących Go mieszkańców miasta, gości świątecznych oraz szerokie grono uczniów. 

Obumarciem ziarna pszenicy, o którym czytamy, jest zbliżająca się zbawiająca śmierć Jezusa Chrystusa; obfitym plonem – wszystkie oczekiwane przez Boga, a potrzebne ludziom skutki śmierci Syna Bożego: przebłaganie, odkupienie, pojednanie, usprawiedliwienie i zbawienie. Jezus wzywa swoich uczniów, aby Go naśladowali w posłuszeństwie Ojcu, aby pod wpływem zagrożenia ze strony przeciwników nie wycofywali się ze służby. Zapowiada wywyższenie Syna Człowieczego, śmierć i zmartwychwstanie. Trzecia zapowiedź wypowiedziana w ostatniej mowie publicznej mówi o tym, że Jego śmierć umożliwi skuteczne połączenie wszystkich wierzących z Bogiem.

Kim dla Ciebie jest Syn Człowieczy? Odrzucasz czy przyjmujesz Jego słowo?