J 3, 14-21

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Laetare (łac. radować się). Czas pokuty prowadzi nas ku nawróceniu. Pan Bóg w swoim wielkim Miłosierdziu pragnie przygarnąć nas do siebie. Niedziela Laetare jest czasem wytchnienia w utrapieniu. Bóg Ojciec zsyła nam swojego Syna, abyśmy już nie żyli w ciemności grzechu, ale w radości Dziecięctwa Bożego. Pan Bóg stworzył nas, abyśmy czynili dobro na Jego chwałę. Jesteśmy swtorzeni z miłości, którą Pan Bóg na nas przelał. Nie jesteśmy potępieni, ale mamy udział w zbawieniu. Czy Ty podążasz w stronę światła? Czy pozwalasz, aby Pan Bóg kierował Twoim życiem?