J 2, 13-25

We fragmencie dzisiejszej Ewangelii Jezus po przybyciu do Jerozolimy daje zapowiedź swojego zmartwychwstania, mówiąc do Żydów: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Mieszkańcy bowiem urządzili w niej targowisko. Jednak czy Jezus mówi o świątyni jako budowli? Chodzi Mu o świątynię ciała, co zapamiętali uczniowie, a po zmartwychwstaniu uwierzyli Pismu dzięki tym słowom.

W Wielkim Poście warto zadać sobie pytanie: czy już teraz wierzę prawdziwie w zmartwychwstanie?