Mk 1, 29-39

Jezus uzdrowił najpierw teściową Szymona z gorączki. Czy to nie wskazówka dla Ciebie, że ona zaraz po uzdrowieniu zabrała się do usługiwania wszystkim? Poza kobietami, które wędrowały za Jezusem, aby Go słuchać i Mu usłużyć, innych chętnych do pomocy Ewangelia nie opisuje. Dziś też bardzo tego potrzebujemy. Może właśnie modlisz się o uzdrowienie. Ale czy myślałeś, że mógłbyś Mu w czymś pomóc? Co cię wstrzymuje? Jest tyle miejsc, gdzie chorzy, cierpiący, czekają na wybawienie, na ratunek, na odrobinę nadziei. Gdy się szczerze pomodlisz, a potem wyjdziesz z domu – na pewno ich odnajdziesz…