Mk 1,7-11

O nadejściu Jezusa mówiono na długi czas przed Jego faktycznym pojawieniem sie wśród nas. Zbawiciel był zapowiadany przez proroków, którzy głęboko ufali Bogu i przyjęli Jego wezwanie. Jan Chrzciciel szczególnie był rozmiłowany w Mesjaszu. Mówił o Jego wyjątkowym działaniu z Miłości oraz wielkiej ofierze dla człowieka. Chrzest Święty jest znakiem miłowania przez Boga i wzywa nas do głoszenia. Duch Święty jest źródłem życia w nas. Swoim działaniem umacnia nas w wypełnianiu naszego powołania i planu Bożego.
Czy Ty czujesz się wyjątkowy dzięki sakramentowi Chrztu? Czy czujesz się umiłowany przez Boga? 🙂