Mk 1,21-28

Często Jezus jest nazywany naszym Nauczycielem. Chyba nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nauczając w Kafarnaum, nasz Zbawiciel wyraźnie to podkreśla. W dzisiejszej Ewangelii można zauważyć, że Jezus panuje nawet nad duchami nieczystymi. A one Go słuchają. Jest to dowód na to, że nauka Jezusa potrafi wyprowadzić człowieka z każdej ciemności. Jednak można tym mrokom zapobiec – dzięki lekturze Pisma Świętego, w którym wyraźnie widać to, czego Jezus chce nas nauczyć – aby łaska Boża w nas żyła.

Czy Twoje życie jest napełnione Słowem Bożym? Czy przyswajasz nauke Bożą? Czy Jezus jest Twoją Drogą?