Mk 1, 14-20

Jezus mówił w Galilei, by nawracać się i wierzyć w Ewangelię. Jego słowa są jak najbardziej aktualne również dzisiaj. Pamiętajmy, że nawracać się możemy każdego dnia, wracać do Boga powinniśmy nieustannie – On czeka. Nie bójmy się iść za Jezusem i do Jezusa. Spróbujmy Mu zaufać tak, jak Jego uczniowie.