ORAE dla Rodzin

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji I stopnia dla Rodzin to rekolekcje specjalistyczne dla rodzin, które odkrywają w sobie przynaglenie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Podczas ORAE ugruntujecie i pogłębicie swoją relację z Jezusem Chrystusem. Poprzez udział w konferencjach specjalistycznych i warsztatach otrzymacie konkretne narzędzia ewangelizacji indywidualnej i grupowej. Te rekolekcje pomogą Wam odkryć Wasze indywidualne miejsce w Chrystusowym wezwaniu: „Idźcie i nauczajcie”. Będzie czas na modlitwę, na dzielenie się świadectwem, na udział w warsztatach, na umocnienie w posłaniu do ewangelizacji jako wspólnota rodzinna i małżeńska. Wszystko po to, abyście wiedzieli, jak i czemu mówić o Jezusie. Aby Wasz zapał do dzielenia się Dobrą Nowiną nie stygł. Aby Wasze serca były otwarte na Jego Miłość i chętne do przekazywania Jej dalej.

W tym roku Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji organizuje Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji I stopnia dla Rodzin w dniach 30.04-03.05 w Łagowie.