OAZA EWANGELIZACJI DLA STUDENTÓW

Oaza Ewangelizacji dla studentów to rekolekcje, które pozwolą Ci się zatrzymać na chwilę w pędzie zajęć, egzaminów, kolokwiów i pracy. Przez pięć dni zatrzymasz się nad najważniejszymi kwestiami: Bożą miłością, naszą grzesznością, nad nowym życiem, które daje nam Jezus Chrystus. Spotkasz się z Panem, rozważając historie postaci biblijnych, dzieląc się przeżywaniem wiary w małych grupach, uczestnicząc w sakramentach, znajdując przestrzeń dla Niego i dla siebie podczas modlitwy.

Oaza Ewangelizacji dla studentów odbywa się w dniach 25.01-31.01.2020 w Rokitnie. Zapraszamy na nią osoby w wieku 19-25 lat – zarówno oazowiczów (uczestników i animatorów), jak i osoby, które nie są związane z Ruchem Światło-Życie. Czekamy na wszystkich, którzy chcą w sakramentach i Słowie odnaleźć Boga.