Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną

Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną

J 14, 23-29 "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać". W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapewnia nas o pokoju, który nam ofiaruje. On wciąż przypomina, że jest z nami w każdej chwili...

Rozważanie na V Niedzielę Wielkanocy

Rozważanie na V Niedzielę Wielkanocy

J 13, 31-33a. 34-35 Jezus daje dziś w swoim Słowie piękną rzecz. Ukazuje, że kocha nas całkowicie i do tego również nas wzywa. Jeśli będziemy miłować swoich bliźnich, będziemy dawać świadectwo bycia uczniami Chrystusa. Damy wtedy się poznać jako Ci, którzy za Nim idą....

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkanocną

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkanocną

J 10, 27-30 Pochylamy się dzisiaj nad Ewangelią o Dobrym Pasterzu. W dzisiejszych czasach w „owczarni” znajduje się wiele owiec, dla których ktoś inny jest ich panem. Czy możesz powiedzieć, że Jezus jest Twoim Pasterzem? Pasterz zna imię swoich owiec, opiekuje się...

Rozważanie na III Niedzielę Wielkanocną

Rozważanie na III Niedzielę Wielkanocną

J 21, 1-14 W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus ukazuje się swoim uczniom, gdy łowią ryby, a oni początkowo nie poznają Go. Ta sytuacja bardzo dobrze odzwierciedla to, co często dzieje się w naszym życiu po tym, jak doświadczymy czegoś niesamowitego. Wydarzenia,...

Rozważanie na Sobotę II Tygodnia Wielkanocy

Rozważanie na Sobotę II Tygodnia Wielkanocy

J 6, 16-21 W rozważanym fragmencie Ewangelii jesteśmy świadkami niecodziennej sceny. Apostołowie przemierzają wzburzone od silnego wiatru jezioro, a Jezus, idąc po tafli wody, przychodzi do ich łodzi. W Ewangelii wg św. Mateusza możemy przeczytać również o św....

Rozważanie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Rozważanie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

J 6, 16-21 W rozważanym fragmencie Ewangelii jesteśmy świadkami niecodziennej sceny. Apostołowie przemierzają wzburzone od silnego wiatru jezioro, a Jezus, idąc po tafli wody, przychodzi do ich łodzi. W Ewangelii wg św. Mateusza możemy przeczytać również o św....

Rozważanie na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Rozważanie na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

20, 19-31 W dzisiejszej Ewangelii Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do uczniów, a Jego wizyta ma konkretny cel - posłanie. Jezus przychodzi z Duchem Świętym, by przekazać Go ukrywającym się, by dać odwagę. Pojawienie się Chrystusa umocniło uczniów, jednak był wśród...

Rozważanie na Niedzielę Palmową

Rozważanie na Niedzielę Palmową

J 20, 1 - 9 ,,Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu." Wykonało się. Jezus udowodnił wszystkim, że naprawdę jest Mesjaszem. Wczoraj odkupił nasze...

Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu

Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu

Łk 22, 14 - 23, 56 W czasie Eucharystii usłyszysz ogromnie ważny fragment Ewangelii - opis męki Jezusa. Kiedy Chrystus modli się, pokazuje jednocześnie, że boi się tego, co ma się dokonać, ale dobrowolnie decyduje się to zrobić. Widział wszystko, każdy grzech...

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

J 8, 1-11 Są pewnie takie sytuacje w Twoim życiu, które się wydarzyły, a często wstydzisz się ich. Mogą to być sprawy przeróżne, dla każdego pewnie inne. Czasami jest to coś, co Cię skompromitowało. Ale może to być też jakiś ból związany z wydarzeniem rodzinnym....