Łk 16, 19-31

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, aby naszym celem w życiu nie były pieniądze i bogactwo. Niech to będzie część drogi do celu i narzędzie, dzięki któremu możemy zadbać o siebie, spełniać marzenia, rozwijać się i sprawić sobie radość. Niech będzie to też narzędzie do dzielenia się tymi dobrem i radością z innymi. Do zrobienia komuś bliskiemu miłej niespodzianki lub do pomocy komuś, kto właśnie teraz jej potrzebuje.
Nie układajmy życia wokół pieniędzy, ale niech będą one pomocą w życiu i w troszczeniu się o ludzi, którzy są obok nas.