Łk 16, 10-13

Kto jest Twoim Panem? Komu chcesz służyć?
Czy starannie wykonujesz swoją pracę?
Dziś w Ewangelii Jezus bardzo zwraca uwagę na te aspekty. Tak często traktujemy powierzchownie to, co ważne, wywyższając sprawy nieistotne. Znajdujemy sobie bożki, zamiast skupić się na jedynym Panu – Chrystusie.
Pomyśl dziś, kogo lub co stawiasz na pierwszym miejscu. Czy jest to rzeczywiście warte Twojej uwagi? Czy w perspektywie Twojego życia jest to naprawdę coś ważnego?
Oddawaj te sprawy Bogu, nawet, jeśli nie jesteś zadowolony z tego, jak jest w Twoim życiu. On zawsze otoczy Cię opieką nawet w najtrudniejszych rozterkach.