Łk 9, 18-24
„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapowiada swoją mękę. Mówi o drodze pełnej cierpienia, przez którą będzie musiał przejść, aby dojść do zmartwychwstania. Czyli dojść do wielkiej radości, do naszego zbawienia!
Przypomina tym nam, że nasza droga też nie zawsze będzie łatwa, że bez pewnego bólu i wyrzeczeń nie dojdziemy nigdzie. Czeka nas wiele niełatwych decyzji i rezygnowania z rzeczy, które wydają się przyjemniejsze, wygodniejsze. Ale to właśnie walka z tymi trudnościami i pokusami doprowadzi nas do radości, dobra i trwania z Chrystusem w codzienności.