Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Unikaj okazji do grzechu!
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na to, jak wiele możemy mieć pokus do czynienia zła. Grzech czai się na naszych drogach, często nie jest łatwo, by się go pozbyć. Nasza siła jednak w Chrystusie. Mówi, aby pozbywać się pokus, by każdy z nas mógł czysty i nieskalany wejść kiedyś do Królestwa Bożego. On tam na nas czeka – dbajmy więc o to miejsce w niebie.