Mk 4, 26-34

Dziś słyszymy od Jezusa w przy powieściach, czym jest królestwo Boże i w jaki sposób się ono rozrasta. Chrystus porównuje je do nasionka oraz ziarnka gorczycy – początkowo jest niewielkie, jednak jest w stanie pięknie wzrosnąć tu, na Ziemi. To od nas zależy, czy, z pomocą Ducha Świętego, będziemy królestwo Boże pielęgnować i szerzyć, głosząc nauczanie Jezusa. Nie bójmy się tego! On potrafi działać cuda.