Mk 1, 14-20

Królestwo Boże jest tak blisko! Czasem może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Warto więc już dziś zadbać o relację z Panem – ale jak?
Z pomocą przychodzi dzisiejsza Ewangelia. Jezus nawołuje, byśmy się nawracali i wierzyli. Przekonuje również, by iść za Nim, uczyć się od Niego i dzięki temu nieść Ewangelię dalej. Będąc z Panem, możemy przybliżać innym Jego naukę i Jego miłość. To nie jest zawsze proste – ale warto zaryzykować i przekonać się, że warto.