Łk 1, 26-38

W dzisiejszej Ewangelii o zwiastowaniu anielskim mamy obraz Maryji, która była całkowicie Bogu posłuszna. Pan Bóg zazwyczaj przychodzi do człowieka w niedogodnym dla niego czasie. Sama Maryja była zaskoczona informacją Anioła, ALE chciała spełnić JEGO wolę. W Twoim życiu pewnie zdażyłeś niejednokrotnie powiedzieć, że zrobisz coś jutro, a na pewno nie dzisiaj. Dla Boga liczy się to, co tu i teraz. On posyła swoje Słowo również do Ciebie. Jak Mu odpowiesz?