Mt 22, 34-40

Faryzeusze zadają pytanie Jezusowi o to, które przykazanie w Prawie jest największe. Znali doskonale całe Prawo, wiedzieli, czego należy przestrzegać, więc po co to robią? Ale Jezus doskonale wie, co ma im powiedzieć. Miłość do Boga – to jest to, od czego powinni zacząć. Nie zapominając o miłości względem bliźniego. Twoja miłość do Boga wyraża się w tym, co czynisz swojemu bliźniemu. Mówić można wiele, deklarować miłość Bogu również, ale to uczynki świadczą o tym, czy te słowa są prawdą. Pan Bóg najpierw na Słowo stworzył świat, a potem poprzez Słowo wcielił się w Człowieka i zapragnął wypełnić wszystko to, o czym przez lata nauczał słowami proroków. Nie zapominaj, że miłość do Boga powinna być pierwsza. Jak ją dziś wyrazisz? Czy naprawdę uznajesz Boga za Boga swojego życia? Jak okażesz się dzisiaj bratem/siostrą dla drugiego człowieka? Kochaj z całego serca!