Mt 14, 13-21

Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który chce w sposób bardzo widoczny pokazać swoją więź z Ojcem, swoją modlitwę. Jezus nie wstydzi się gestów swojego ciała. Gdy modli się przed rozmnożeniem chlebów, podnosi oczy ku Ojcu, nawiązuje z Nim kontakt w tak bezpośredni, fizyczny sposób. Ufa, że Pan Bóg zatroszczy się o to, o co Go poprosi. Jak to wygląda u Ciebie?