Mt 4, 1-11

Pan Jezus doświadcza na pustyni ludzkich słabości. Szatan kusi Go wiele razy, ale Pan odpowiada, że przyszedł na świat, aby prowadzić ludzi do Boga Ojca oraz głosić Dobrą Nowinę. A czy Ty masz ufność w Bogu? Czy pytasz Go, czego chce? Panie Jezu, daj mi siłę do walki z pokusami, abym nie upadał, tylko był coraz bliżej Ciebie.