Mt 5, 13-16

„Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata”. Te słowa skierowane są dzisiaj do Ciebie. Ty jesteś tym, kto ma nadawać światu sens. Bóg wzywa Cię do ważnego i niezwykle pięknego zadania. Chce, abyś stał się dla ludzi odblaskiem Jego miłości. Nikt oprócz Ciebie nie będzie lepszym narzędziem w Jego rękach. Zostałeś wezwany do wielkiej odpowiedzialności i musisz się dzisiaj zastanowić, czy chcesz ją podjąć? Czy chcesz pokazywać swoim braciom, że Bóg napełnia Twoje życie radością, że leczy Twoje rany i rozwiązuje Twoje problemy? Czy może wolisz to wszystko zostawić dla siebie, bo boisz się, wstydzisz albo po prostu Ci się nie chce?
Nie trzymaj dłużej pod kloszem skarbu, który otrzymałeś. Bo jest tak wielu, którzy czekają na miłość. I Ty możesz ją im zanieść!