Łk 2, 22-40

Często oczekujemy wielkich działań Boga w naszym życiu, nie dostrzegamy Go w małych rzeczach. W Ewangelii prorokini Anna nie rozstawała się ze świątynią, modliła się i pościła. Można powiedzieć, że jej życie było codziennie takie same, nudne. Jednak właśnie dzięki temu mogła spotkać się z Jezusem, a potem dawać świadectwo o Nim. Czy starasz się przeżywać swoją codzienność z Jezusem?