Mt 3, 13-17

W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami chrztu Jezusa w Jordanie. Tuż po nim dało się słyszeć z nieba głos mówiący: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Zapewne nie pamiętasz momentu swojego chrztu, ale czytając dzisiejszą Ewangelię, możesz uruchomić trochę swoją wyobraźnię. Pewnie nie zostałeś ochrzczony tak jak Jezus w rzece, a zamiast głosu z nieba słychać było Twój głośny wrzask, ale słowa „Ten jest mój Syn umiłowany, Ta jest moja Córka umiłowana” są tak samo skierowane do Ciebie. Bo od dnia, kiedy Twoi rodzice przynieśli Ciebie do Kościoła, jesteś dzieckiem Bożym i to już nigdy się nie zmieni! Zastanów się więc dzisiaj, jakie znaczenie ma dla Ciebie chrzest święty? Czy jesteś za Niego wdzięczny? Czy realizujesz w swoim życiu zadania, które na mocy chrztu zostały Ci powierzone?