Łk 16,1-13

W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o nieuczciwym rządcy. Słuchając jej, możesz sobie pomyśleć, ile razy w swoim życiu próbowałeś kombinować, aby osiągnąć korzyść? Czy wychodziło Ci to na dobre? W większości przypadków zapewne nie, bo łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. Bo, jak mówi Jezus, nie można dwóm panom służyć. My jednak próbujemy służyć niekiedy trzem albo nawet czterem. Tyle ciekawych propozycji ma dla nas świat, że trudno zdecydować, co wybrać. Dlatego próbujemy łapać się wielu rzeczy, a w efekcie nie potrafimy niczemu oddać się w pełni. A właśnie tego oczekuje od nas Chrystus. Aby służyć tylko Jemu, całym sobą, na 100%. Aby nigdy sobie nie odpuszczać, nawet w najmniejszych rzeczach. Bo tylko w ten sposób możemy wypełniać wolę naszego jedynego Pana. Dlatego zastanów się dzisiaj, na ile potrafisz służyć Bogu? Czy nie odpuszczasz sobie w kwestiach, które wydają Ci się mało ważne? Czy oddajesz Mu się w pełni, czy może jednak tylko połowicznie?