Początkowo gdy myślałam, a potem już jechałam na rekolekcje Ewangelizatorów Lednicy, odczuwałam wielki niepokój. Bałam się, co tam zastanę, jak będę się czuć w nowym towarzystwie, czy ja podołam takiemu wyzwaniu. Pan Bóg jak zawsze od początku mnie zaskoczył – spotkałam niesamowicie pozytywnych ludzi, którzy byli dla mnie świadectwem obecności Boga. Czas rekolekcji był dla mnie czasem pewnego duchowego zmagania się ze sobą, lecz poprzez konferencje, adorację, nabożeństwa On wyrył w moim sercu niesamowitą gotowość do posługi oraz zrozumienie tego, że Jego łaska nie jest z nas, ale w nas! Sam czas ewangelizacji był czymś nie do opisania. Razem z moją parą ewangelizacyjną spotkaliśmy wiele osób, które miały różne doświadczenie Kościoła, które były w różnych wspólnotach, takich jak KSM, oaza itd. Poprzez rozmowy, świadectwa Bóg zadziałał, w co głęboko wierzę, w ich i w naszych sercach. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że wspólnota jest ogromnym wsparciem i miejscem, gdzie obecny jest sam Bóg!

Za ten czas, za każdą spotkaną osobę – chwała Panu!

Ala